Национален конкурс „Млад иноватор“

Изх. № РУО 1- 33633/25.11.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-448/24.11.2020 г. , с вх. № РУО 1-33472/24.11.2020 г., Ви уведомявам, че инвестиционен фонд PostScriptum Ventures организира Национален конкурс за иновативни проекти и идеи „Млад иноватор“.

Конкурсът има за цел да провокира мисленето на децата в посока опазването на околната среда, да ги стимулира да насочат вниманието си върху реални и практични решения, които да допринесат за подобряването на условията и средата, в които живеем.

За участие в конкурса учениците могат да изпращат своите рисунки, доклади и видео записи до 31 януари 2021 година. Класирането на най-добрите проекти и идеи ще бъде в две категории – ученици от I до VII клас и ученици от VIII до XII клас.

Допълнителна информация за конкурса организаторите предлагат на следния интернет адрес: http://mladinovator.bg

Моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище за инициативата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1972/13.11.2020 г.

на министъра на образованието и науката)