Национален конкурс „Моето ДЗИ“ – 2021 г. за рисунка, компютърна рисунка и видеоклип

Изх. № РУО1-19654/15.06.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-186/10.06.2021 г., с вх. № РУО 1-18846/10.06.2021 г., приложено Ви изпращам регламент на Национален конкурс за рисунка, компютърна рисунка и видеоклип „Моето ДЗИ“ – 2021 г., организиран от „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД в партньорство с агенция „Ню Момент Ню Айдиас Компани“ – ООД. Темата на конкурса е „Не си сам на пътя“ и в него могат да участват деца и ученици от 6 до 14 годишна възраст.

Във връзка със спазване на противоепидемични мерки, конкурсът ще се проведе изцяло в дигитална среда на специално изградена платформа: https://www.mydzi.bg/. Крайният срок за предаване на конкурсните творби е 31.08.2021 г. .

 

Приложение:

  1. Регламент на Национален конкурс „Моето ДЗИ“ – 2021 г. за рисунка, компютърна рисунка и видеоклип.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД