НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА МАЛКИТЕ ФИЛОСОФИ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“ – СЕЛАНОВЦИ 2021 Г.

Изх. №РУО1-1847/12.01.21г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Враца в РУО – София – град, с вх. № РУО1-01548/11.01.2021 г., приложено Ви изпращам статута на Национален конкурс на малките философи „Малкият принц“ – Селановци 2021 г.  В конкурса могат да участват ученици от втори до седми клас. Крайният срок за изпращане на съчиненията е  31.01.2021 г. Инициативата е на екипа на ОУ „ Н. Й. Вапцаров“, с. Селановци, област Враца и е насочена към изява на творческите постижения на учениците.

 

Приложение – Статут

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД