Национален конкурс на тема „Защо искам да се върна присъствено в клас?“

Изх. № РУО1-5532/28.01.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-5405/27.01.2022 г., Ви уведомявам, че фирма „Акварел” ООД организира Национален конкурс на тема „Защо искам да се върна присъствено в клас?“, който е посветен на националния празник на Република България и ще се проведе в навечерието на 3 март 2022 г.

Конкурсът предвижда награждаване на две есета и на две рисунки от всяка възрастова група, които ще бъдат номинирани според харесванията в социалните платформи и след оценяване от независими експерти.

Наградите са разпределени в три възрастови групи, както следва:

–  Първа възрастова група – за ученици от 1-4 клас, които участват с рисунка;

–  Втора възрастова група – за ученици от 5-8 клас, които участват с есе;

–  Трета възрастова група – за ученици от 9-12 клас, които участват с есе.

В подкрепа на българското образование фирма „Акварел” ООД се ангажира с обзавеждане на 6 класни стаи с модерни единични маси и столове.

Условията на конкурса са публикувани в интернет на адреси: www.akvarel.net и www.akvarel.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД