Национален конкурс „Образование по права на децата“ на УНИЦЕФ и фондация “Заедно в час“

Изх. № РУО1-12604/20.04.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-135/20.04.2021 г., с вх. № РУО1-12443/20.04.2021 г., приложено Ви изпращам покана и наръчник за участници на Национален конкурс „Образование по права на децата“ на УНИЦЕФ в партньорство с  фондация “Заедно в час“. Конкурсът е за учители и ученици от V-XII клас.

 

Приложения:

  1. Покана;
  2. Наръчник за участници.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД