Национален конкурс „Петдесетница – съшествието на Светия и Животворящ Дух“ – 2024

Изх. № РУО1-5445/ 20.02.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писма с вх. № РУО1-3580/06.02.2024 г., вх. № РУО1-46545/14.02.2024 г. и вх. № РУО1-5102/19.02.2024 г. Ви уведомявам, че предстои провеждането на Националния конкурс „Петдесетница – съшествието на Светия и Животворящ Дух“ – 2024 г., организиран от Българската Патриаршия.

Конкурсът има за цел да стимулира творческите заложби на децата и учениците в сферата на християнското изкуство и на християнската култура. В него могат да вземат участие децата от III и IV група на детските градини и ученици от І до ХІІ клас, като представят творби в категориите изобразително изкуство, литература /поезия и проза/ и фотография и информационни технологии, посветени на православния християнски празник Петдесетница и свързания с него празник на Св. Дух.

Краен срок за изпращане на конкурсните творби – 15.04.2024 г., на адрес 1000 София, ул. „Оборище“ № 4, СВ. СИНОД на БПЦ-БЦ, Културно-просветен отдел, за Национален конкурс „Петдесетница – съшествието на Светия и Животворящ Дух“ – 2024 .

 

Приложение:

  1. Обява за конкурса.
  2. Статут на конкурса.
  3. Плакат за конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД