Национален конкурс по изобразително и приложно изкуство „Магията на изкуството“ 2021

Изх. № РУО1 – 3002/25.01.21г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 2480/18.01.2021 г., Ви уведомявам, че Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе обявява Национален конкурс по изобразително и приложно изкуство „Магията на изкуството“ 2021. Конкурсът е посветен на Деня на любителското творчество – 1 март и е насочен към ученици от I до XII клас. Крайният срок за предаване на конкурсните творби е 19 февруари 2021 година.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

Приложение:

  1. Национален конкурс по изобразително и приложно изкуство „Магията на изкуството“ 2021 /регламент/.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД