Национален конкурс по превод от френски и испански език “Иван Иванов”

Изх. № РУО1-3198/07.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Варна с вх. № РУО1-2936/03.02.2023 г. Ви уведомявам, че ще се проведе Национален конкурс за превод от френски и испански език  “Иван Иванов”, който е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 г.  Конкурсът е предназначен за ученици от X, XI и XII клас на профилираните гимназии и училища с интензивно изучаване на френски и испански език. Конкурсът за превод на проза се провежда в два етапа, а за превод на поетична творба – в един етап.

Заявки за участие по образец се изпращат до 15 февруари 2023 година на адрес: [email protected]

Приложения:

  1. Статут на Национален конкурс за превод от френски и испански език „Иван Иванов“.
  2. Заявка за участие в конкурс за превод от френкски език.
  3. Заявка за участие в конкурс за превод от испански език.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД10/45/24.01.2023 г. на министъра на образованието и науката/