Национален конкурс „Фермерството и младите хора“

Изх. № РУО1-2392/26.01.2024 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЕДИНЕНИ, СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-2249/25.01.2024 г. Ви уведомявам, че Български фермерски съюз организира Национален конкурс „Фермерството и младите хора“, насочен към ученици от VIII до XII клас.

Срокът за изпращане на конкурсни творби е до 11.02.2024 г., включително.

Моля информацията за конкурса да бъде предоставена на вниманието на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-66/12.01.2024 г.

на началника на РУО – София-град)