Национален конкурс „Цончо Родев“ за исторически разказ „Изпитание“

Изх. № РУО1-9467/ 04.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-9311/03.04.2023 г. Ви уведомявам, че Община Провадия и Народно читалище „Алеко Константинов 1884” организират за шеста поредна година Национален конкурс „Цончо Родев“ за исторически разказ „Изпитание“.

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.
  2. Формуляр за кандидатстване.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД