Национален конкурс „Цончо Родев“ за исторически разказ „Изпитание“

Изх. № РУО1-18445/09.06.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-18182/07.06.2021 г. Ви уведомявам, че Община Провадия и Народно читалище „Ал. Константинов  1884” организират за пета поредна година Национален конкурс „Цончо Родев“ за исторически разказ „Изпитание“.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.
  2. Бланка за кандидатстване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-1194/31.05.21 г.

на началника на РУО – София-град/