Национален конкурс „70 години ЦЕРН“

Изх. № РУО1-10476/29.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-9605/22.03.2024 г. Ви уведомявам, че по повод честване на 70 години от основаването на Европейския център за ядрени изследвания – ЦЕРН и 25 години от приемането на България в ЦЕРН, ЦПЛР-НАОП „Николай Коперник“ – Варна, Община Варна, РУО – Варна, IPPOG – България, Съюзът на физиците, Варна и ТО на НТС-Варна, организират Национален конкурс за учители и ученици на тема „70 години ЦЕРН“.

Моля да сведете информацията за конкурса на вниманието на учениците от V до XII клас и на учителите по природни науки в повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Информация за конкурса „70 години ЦЕРН“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-437/15.03.2024 г.

на министъра на образованието и науката)