Национален кръг на Националното многоезично състезание

Изх. № РУО1-31411/07.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПЪРВА АЕГ, II АЕГ, 105. СУ, 73. СУ, 157. ГИЧЕ, 91. НЕГ, 9. ФЕГ, СМГ, ЧСУНЕ „ВЕДА“, АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ, 164. ГПИЕ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Съгласно заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, националният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе на 16.11.2019 г. в град Ловеч. Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, РУО – Ловеч и ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч. Официалното откриване ще се състои на 15.11.2019 г. от 18:00 ч., в зала „Америка на България“ на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, ул. „Шишман“ № 7. Моля, в случай на установена грешка в изписването на данните на участниците, класирани за национален кръг на състезанието, в срок до 11.11.2019 г. на електронен адрес: [email protected]  да се посочи правилното изписване.Заявки за участие в състезанието по приложения образец се изпращат във формат Word в срок до 12.11.2019 г. на електронен адрес: : [email protected] . Всички участници в Националното многоезично състезание могат да се възползват от хранене в столовата на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, като в заявката си посочат обяд/вечеря .Резервациите се извършват самостоятелно от ръководителите на групите в срок до 13.11.2019 г. Финансовите средства, необходими за командироване на участниците, са за сметка на заявителите, училищата, общини и други спонсори. Необходима информация за фактура: трите имена на ръководителя, дати за нощувки, както и данни за изпращащото училище. Хотелът може да осигури настаняване само за заявения в МОН брой участници и придружители.Националният кръг на състезанието започва на 16.11.2019 г. в 10:00 часа в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч. Участниците в състезанието ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност съгласно изискванията за участие в олимпиадите и състезанията. Същите следва да заемат местата си в залите до 9:30 часа.За допълнителна информация и съдействие: Маргарита Николова – старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Ловечна тел. 0887 406 170.

Приложение:

1. Програма за провеждане на състезанието.

2. Формуляр за заявка.

3. Информация за хотелите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД