Национален кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-9072/31.03.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-670/23.03.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 09-5305/19.10.2022 г. и заповед № РД 09-5306/19.10.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на РУО – София-град за домакин на националния кръг на олимпиадата по математика през учебната 2022/2023 г., заповед № РД 01-932/31.10.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училище домакин за организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по математика и регламентите за организиране и провеждане на олимпиадата по математика за учебната 2022/2023 година, Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по математика за учениците от VII – XII клас ще се проведе от 7 до 9 април 2023 г. в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – ул. „Искър“ № 61, район Оборище, град София.

Допуснатите до национален кръг на олимпиадата по математика ученици от VII до XII клас следва да се явят на 8 април 2023 г. в 08:30 ч. в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Допускането на учениците до олимпиадата ще се осъществи след представяне на документ за самоличност.

За въпроси във връзка с организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по математика, може да се обръщате към Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, тел. 0886004695; e-mail: [email protected] и към д-р Антоан Тонев – директор на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, тел. 35924442000; e-mail: [email protected].

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД