Национален кръг на олимпиадите по чужди езици

Изх. № РУО1- 14013/15.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 и в изпълнение на заповед № РД 09-1036/12.05.2020 г., заповед № РД 09-1037/12.05.2020 г. и заповед № РД 09-1264/02.06.2020 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че организирането и провеждането на националния кръг на олимпиадите по английски език, италиаански език, испански език, немски език и френски език ще се проведат, както следва:

Италиански език – на 27.06.2020 г. (събота) от 08:00 ч. в 36 СУ;

Руски език – на 27.06.2020 г. (събота) от 08:00 ч. в 133 СУ;

 

Испански език – на 27.06.2020 г. (събота) от 14:00 ч. в 157 ГИЧЕ

Немски език – на 27.06.2020 г. (събота) от 14:00 ч. в 91 НЕГ;

Френски език – на 27.06.2020 г. (събота) от 14:00 ч. в 9 ФЕГ.

 

Английски език – на 29.06.2020 г. (понеделник) от 14:00 часа във II АЕГ;

 

Списъкът с класираните за националните кръгове ученици е публикуван на сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания“.

Учениците трябва да носят със себе си лична карта или ученическа лична карта.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД