Национален кръг на XVI Национална олимпиада по гражданско образование – гр. Силистра – 28 – 30.04. 2023 г.

Изх. № РУО1 – 10525/12.04.23г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година Ви уведомявам, че от 28 до 30 април 2023 г. в град Силистра ще се проведе националният кръг на XVI Национална олимпиада по гражданско образование за учениците от възрастови групи: I -1V клас; V-VI клас; VIII-X клас и XI-XII клас.  Организатори са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – гр. Силистра и СУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Силистра. Приложено Ви изпращам необходимите документи за провеждане на олимпиадата.

Ръководителите на участниците лично извършват резервация в съответния хотел. След осъществяване на резервацията, ръководителите следва да предоставят обратна информация на имейл: [email protected],  в срок до 19.04.2023 г. – 16.30 ч.

Настаняването в съответния хотел се извършва след 14:00 ч. на 28.04.2023 г. Заплащането на нощувките се извършва при настаняване в хотела. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени точните данни на изпращащата страна.

Финансовите средства, необходими за командироване на участниците и ръководителите, са за сметка на изпращащата страна.

Официалното откриване на олимпиадата е на 28 април 2023 г. от 17.00 ч. в Концертната зала  на СУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Силистра.

Участниците следва да обърнат внимание, че писмената част за възрастовите групи VIII – X и XI – XII клас ще се проведе от 8.00 до 10.00 часа на 29.04.2023 г. /събота/. Предварителното разпределение на защитата на проектите по възрастови групи, което ще се състои на 29.04.2023 г. ще Ви бъде изпратено след подаване на заявките.

За допълнителни въпроси: Ивелина Петрова – старши експерт по ОНГОР в РУО – Силистра, тел. 0894 419 555; Калоян Нейков – директор на СУ „Никола  Й. Вапцаров“, гр. Силистра.  тел. 0894 419 580.

 

Приложения:

  1. Програма на XVI Национална олимпиада по гражданско образование;
  2. Условия за настаняване в хотели, допълнителна информация;
  3. Кратка информация за град Силистра;
  4. Заявка за участие на ръководители, ученици и попълване на информация за заявените нощувки.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД