Национален кръг на XXVI Национална олимпиада по астрономия

Изх. РУО1 – 9916/07.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА 

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Приложение №1 към Заповед №РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на график за провеждане на националните олимпиади през учебната 2022 – 2023 година, и при спазване на Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, утвърдени със Заповед №РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена със Заповед №РД 09-474/25.02.2021 г. и допълнена със Заповед №РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед №РД 09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със Заповед №РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, в периода 05 – 07 май 2023 година в град Пловдив ще се проведе Националният кръг на  XXVI Национална олимпиада по астрономия.

Организатори са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Пловдив, СУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Пловдив, с подкрепата на Община Пловдив, Технически университет – София, Филиал Пловдив, ПУ „П. Хилендарски“ – Пловдив и Съюз на физиците в България – клон Пловдив.

 1. Организиране и провеждане:

Олимпиадата се провежда съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката Регламент (https://www.mon.bg/bg/80).

В националния кръг на олимпиадата по астрономия учениците се състезават в три състезателни групи: VII –VIII  клас, IX-X клас и XI – XII клас. Провежда се в два състезателни тура (в рамките на 2 последователни дни). Първият тур се състои от 4 задачи (теоретични и практически) с продължителност 5 астрономически часа, а вторият – от тест с 8 въпроса със затворен (избираем) отговор и 6 изчислителни въпроса с продължителност 1,5 астрономически часа.

Двата състезателни тура на олимпиадата ще се проведат в зали на СУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 19.

Допускането на учениците в състезателните зали ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност със снимка или ученическа карта.

По време на олимпиадата участниците могат да ползват и трябва да носят чертожни инструменти – триъгълник, пергел, транспортир. Учениците могат да използват само непрограмируеми калкулатори.

В случай, че има участници от Вашата област, които са със специални образователни потребности, моля напишете в заявката точно какви са необходимостите (например увеличаване на размера на буквите в условията на задачите). Ученици със специални образователни потребности участват в олимпиадата след становище на екипа за подкрепа на личностното развитие, като се допуска удължаване на времето за работа до 2 часа. Когато това изисква изготвянето на материали в определен шрифт и вид, директорът на училището уведомява главния експерт по физика и астрономия в МОН до 5 работни дни преди олимпиадата.

 1. Настаняване и логистика:
 2. Предлагаме настаняване в хотелите: „Рамада Пловдив Тримонциум“ (ул. „Капитан Райчо Николов“ 2, 4000 Център, Пловдив), „Реал“ (ул. „Георги Войтех“ № 2, Каменица 1, 4000 Пловдив) и „Пълдин КООП“ (бул. „Цар Борис III-ти Обединител“ № 130, 4000 Център, Пловдив), (оферти за хотели – в приложението).
 3. 2. Резервациите за настаняване се осъществяват от ръководителите на участниците, чрез рецепциите на хотелите, в срок до 19.04.2023 г. След тази дата местата в хотелите на преференциални цени не се пазят.
 4. Настаняването в хотелите се извършва след 14:00 ч. на 05.05.2023 г. Заплащането на нощувките се извършва при настаняването в хотела. Командировъчните разходи са за сметка на изпращащата страна. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени точните данни на изпращащата страна.
 5. Регистрацията на участниците в олимпиадата ще се извърши на 05 май 2023 г. от 16:00 – 18:00 часа във фоайето на Технически университет – София, филиал Пловдив. Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията окончателен списък с трите имена на учениците, клас, училище, населено място, област, заверен с подпис на директора и печата на училището, както и списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане /по приложените образци/.
 6. Официалното откриване на националния кръг на XXVI Националната олимпиада по астрономия ще се състои на 05.05.2023 г. от 18:00 ч. в Аулата на Технически университет – София – клон Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 25.
 7. Веднага след официалното откриване на олимпиадата ще се състои техническа конференция с ръководителите.
 8. Официалната вечеря за ръководителите, националната комисия и организаторите ще бъде от 20:00 ч. в ресторанта на хотел „Пълдин КООП“ на цена от 35 лв. Заплащането е по време на регистрацията.
 9. Настаняването на участниците по работните им места в залите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Пловдив и за двата състезателни дни е от 7:20 до 7:35 часа.
 10. За организиране на свободното време на учениците и техните ръководители, домакините предлагат възможност за посещения на Голямата базилика в Пловдив, посещение на атрактивни лаборатории в ПУ „П. Хилендарски“-Пловдив и ТУ – София, Филиал Пловдив, както и възможност за участие в занимателно състезание на клуб „Квант – ТУ“, Пловдив.

Реализирането на посещенията ще се извършва на групи, поради което е необходимо предварително в заявката за участие ръководителите да посочат обектите, които желаят да посетят с техните ученици. На техническата конференция ще бъдат оповестени часовете за посещение и разпределението по групи за съответните заявени места.

 1. Обявяване на резултатите и награждаване на победителите в олимпиадата ще се състои до 12:00 ч. на 07.05.2023 г. в аулата на Технически университет – София, Филиал Пловдив.

Моля, в срок до 17,30 часа на 19.04.2023 г., директорите на училищата да изпратят:

 1. Заявка за участие в олимпиадата по приложения образец на електронен адрес: [email protected], която да е: в несканиран вид и с попълнени всички клетки от таблиците в заявката; файлът – заявка да е наименуван: Zajavka NOA_YYYY.xls (YYYY е името на училището). Например: Zajavka NOA_145 SU.xls.
 2. Списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите от състезанието и снимане:
 • в несканиран вид и с попълнени всички клетки от таблиците;
 • файлът – списък да е наименуван: Spisuk NOA_YYYY.xls (YYYY е името на училището). Например: Spisuk NOA_145 SU.xls.

За допълнителна информация, съдействие и въпроси може да се обръщате към Иванка Русалова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Пловдив, тел. 0889 404 635, електронна поща: [email protected] .

 

Приложения:

 1. Образец на заявка за участие.
 2. Образец на списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите от състезанието и снимане.
 3. Предварителна програма за провеждане на XXVI Национална олимпиада по астрономия.
 4. Информация за хотелите с преференциални цени.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД