Национален кръг на XXXIII Национална олимпиада по философия

Изх. № РУО1-8036/11.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-545/05.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01-917/14.12.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2020/2021 г., заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01-59/01.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 01-123/02.03.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г. и регламента за организиране и провеждане на Националната олимпиада по философия през учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че на 27 март 2021 г. (събота) от 09:00 часа в 31 СУЧЕМИван Вазов“, район Слатина, ул. Гео Милев№ 3 ще се проведе националният кръг на XXXIII Национална олимпиада по философия. Всички участници, класирани за националния кръг на олимпиадата по философия следва да се явят в 31 СУЧЕМИван Вазов в 08:30 часа с документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка, при спазване на противоепидемичните мерки. Информация за допуснатите до националния кръг на Националната олимпиада по философия може да намерите на адрес: https://www.mon.bg/upload/25529/dop-nac-Phil_080321.pdf

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД