Национален литературен конкурс за поезия

Изх. № РУО1-4411/ 05.02.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО1-3728/ 01.02.2021 г. община Чирпан, къща музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан, и Фондация „Яворов“ обявяват Национален конкурс за поезия „… и мисля аз, че ти си Тя!“ („Обичам те“ – Пейо К. Яворов) за ученици от 8. до 12. клас.

Моля да запознаете учителите и учениците с регламента на конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД