Национален литературен конкурс за поезия

Изх. № РУО1-2912/ 03.02.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО1-2798/ 02.02.2023 г. община Чирпан, къща музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан, и Фондация „Яворов“ обявяват Национален конкурс за поезия „… и мисля аз, че ти си Тя!“ („Обичам те“ – Пейо К. Яворов) за ученици от 8. до 12. клас.

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД