Национален литературен конкурс за поезия

Изх. № РУО1-2350/ 28.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх. № РУО1-2182/ 21.01.2020 г. община Чирпан, къща-музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан, и Фондация „Яворов“ обявяват Национален конкурс за поезия „… и мисля аз, че ти си Тя!“ („Обичам те“ – Пейо К. Яворов) за ученици от 8. до 12. клас.

Всеки автор може да представи до 3 стихотворения на любовна тема. Към творбите трябва да бъде приложена информация за участника: име, адрес, училище, клас, e-mail, телефон за връзка.

Жури с председател Ина Иванова ще оценява литературната стойност на конкурсните работи. Отличените ще получат грамоти и награди.

Краен срок за получаване на творбите – 20.03.2020 г. (петък), на e-mail: [email protected]

или на адрес: гр. Чирпан 6200, ул. „Крачолови“ 26, Къща музей „Пейо К. Яворов“, за конкурса „… и мисля аз, че ти си Тя!“

Телефон за връзка: 0416/ 94019

Награждаването на отличените участници ще бъде на 28.03.2020 г. (събота) от 11:00 часа в експозиционната зала на къща музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан, ул. „Крачолови“ 26.

В конкурса няма да бъдат допускани за участие вече публикувани творби.

Моля да запознаете учителите и учениците с регламента на конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД