Национален литературен конкурс на тема „Да пребъде българското слово“

Изх. №РУО1-30467/11.08.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-303229/08.08.2022 г. Ви уведомявам, че ПГИ „Рачо Стоянов“, Дряново и Община Дряново организират литературен конкурс на тема „ Да пребъде българското слово“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДИАНА ДЖАРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-710/25.07.2022 г.

на министъра на образованието и науката)