Национален литературен конкурс на тема „От другата страна на вълшебното огледало“ и XII Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои

Изх. №РУО1-534/09.01.2023 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-361/06.01.2023 г. Ви уведомявам, че от 10 до 12 май 2023 г., по инициатива на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ в партньорство с Министерство на културата, Община Сливен, Областна администрация – Сливен и Асоциация „Българска книга“, в гр. Сливен ще се проведе XXV Национален фестивал на детската книга. В рамките на фестивала организаторите обявяват Национален литературен конкурс на тема „От другата страна на вълшебното огледало“ и XII Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.

Моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище относно възможността за участие в конкурсите.

Приложения:

  1. Обява за Национален литературен конкурс на тема „От другата страна на вълшебното огледало“.
  2. Обява за XII Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД