Национален литературен конкурс на тема „Истории от магазинчето за щастие“ и XI Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои

Изх. №РУО1-3014/18.01.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО 1-955/11.01.2022 г. Ви уведомявам, че от 11 до 13 май 2022 г., в гр. Сливен, по инициатива на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ в партньорство с Министерство на културата, Община Сливен, Областна администрация – Сливен и Асоциация „Българска книга“, ще се проведе XXIV Национален фестивал на детската книга. В рамките на фестивала организаторите обявяват Национален литературен конкурс на тема „Истории от магазинчето за щастие“ и XI Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.

Моля информацията за конкурсите да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Приложения:

  1. Обява за Национален литературен конкурс на тема „Истории от магазинчето за щастие“.
  2. Обява за XI Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД