Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2021 година

Изх. № РУО1-3539/ 29.01.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Бургас № РД-20-159/28.01.2021 г. приложено Ви изпращам обява и статут на Националния литературен  конкурс „Петя Дубарова“ – Бургас, 2021 година.

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година на МОН. Целта на изявата е да открива и развива млади литературни дарования.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Статут
  2. Обява

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД