Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2024 г.

Изх. № РУО1-2403/26.01.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме Статут на Националния литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2024 г.

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2023/2024 г. Организатори на конкурса са Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова“, Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – Бургас.

Целта на конкурса е да открива и развива млади литературни дарования.

Моля информацията за конкурса да достигне до учителите и до учениците от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-66/12.01.2024 г. на началника на РУО – София-град)