Национален литературен конкурс „Светът на Яворов“

Изх. № РУО1-16349/03.05.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-16142/29.04.2022 г. Ви уведомявам, че се удължава срокът за приемане на ученическите авторски творби за Националния литературен конкурс „Светът на Яворов“.

Моля да запознаете учителите и учениците с регламента на конкурса и да съдействате за участието им.

 

Приложение:

  1. Регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД