Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“

Изх. № РУО1-3456/09.02.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-3291/08.02.2023 г. приложено Ви изпращам информация за Деветото издание на Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“ – Ботевград 2023 г., който се организира от Община Ботевград, Дружество „Орханиец“ и Сдружение на литературните творци от община Ботевград “Стамен Панчев“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Национален литературен конкурс – обява.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД