Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“

Изх. № РУО1-1699/ 19.01.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-1421/17.01.2024 г. Ви уведомявам, че Община Ботевград, Дружество на литературните творци  „Стамен Панчев и Сдружение „Орханиец“ организират Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“ за ученици от V до XII клас.

Моля информацията за конкурса да бъде предоставена на вниманието на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Приложения:

  1. Регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД