Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“

Изх. № РУО1-8521/22.02.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7490/15.02.2022 г., приложено Ви изпращам информация за Осмото издание на Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“, който се организира от Община Ботевград, Дружество „Орханиец“ и Сдружение на литературните творци от община Ботевград “Стамен Панчев“.

Моля да запознаете с горепосочената информация учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент и обява

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД