Национален литературен конкурс „Този безкраен свят“

Изх. № РУО1-14971/19.04.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-14261/13.04.2022 г. на фондация „Българска памет“, Ви уведомявам, че Първа езикова гимназия-гр. Варна, съвместно с Министерство на образованието и науката, община Варна и фондация „Българска памет“ обявяват провеждане на Национален литературен конкурс за създаване на авторски текстове на английски и на немски език „Този безкраен свят“. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година на МОН. Право на участие в него имат ученици в гимназиален етап (от VIII до XII клас) от цялата страна, а също и ученици на възраст от 14 до 19 години с български корени от Украйна, Молдова, Северна Македония и Сърбия.

Темата на конкурса за 2022 година е „Следи“.

Статутът, поканата и формулярът за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите:

http://1eg.eu/tozi-bezkraen-svqt.html

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД