Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфееви таланти“

Изх. № РУО1-34019/06.12.19 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с  писмо с вх. № РУО1-33302/02.12.2019 г., приложено Ви изпращам регламент и заявка за участие в Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфееви  таланти“ – Пловдив 2020 г.

Събитието ще се проведе от 13 до 15 март 2020 г. в град Пловдив.

Заявки се приемат на e-mail: [email protected] или чрез официалната форма на конкурса www.orfeevitalanti.com

Краен срок за приемане на заявки е 25 февруари 2020 г.

За допълнителна информация: 0889 872 688 – Александра Станчева – заместник-председател на БНМФС

 

Приложение: 1. Регламент.

     2. Заявка за участие в конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД