Национален образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“

Изх. № РУО1-28725/12.09.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-27630/05.09.2023 г. Ви уведомявам, че за поредна година фирма „ЕСРИ-България“ ООД организира Национален образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“ под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Конкурсът се провежда в рамките на програмата „ГИС в училище“ и по повод 17 ноември – Световен ден на географските информационни системи. В него могат да се включат ученици, студенти и преподаватели както индивидуално, така и отборно.

Всеки, който желае да участва в конкурса следва да попълни до 02.10.2023 г. регистрационна форма, която ще бъде публикувана на страницата на конкурса, като посочи данните си и категорията, в която иска да участва. Краен срок за изпращане на готовите проекти – 27.10.2023 г., на електронен адрес: [email protected]

Моля да сведете информацията за конкурса на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложениe:

  1. Указания за участие в Национален образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“ .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД