Национален образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“

Изх. № РУО1-26689/ 29.08.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26130/22.08.2023 г. Ви уведомявам, че фирма ЕСРИ – България  организира Национален образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“ под патронажа на Министерство на образованието и науката.

Конкурсът се провежда в рамките на програмата „ГИС в училище“ и по повод отбелязването на 17 ноември – Световния ден на географските информационни системи. В мероприятието могат да се включат ученици, студенти и преподаватели – индивидуално и отборно.

Комисия от специалисти ще оцени и класира конкурсните проекти като победителите ще бъдат наградени на официална церемония.

Моля да сведете информацията до знанието на учениците и учителите от поверената Ви образователна институция.

Приложение: Указания за регистриране и участие в конкурса „Изучаваме света с ГИС“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД