Национален пленер по изобразително изкуство за ученици „Моят талант вдъхновен от моя учител“

Изх. №РУО1-13643/11.05.2023 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-124/09.05.2023 г. с вх. №РУО1-13190/09.05.2023 г. Ви уведомявам, че предстои провеждането на второто издание на Националния пленер по изобразително изкуство за ученици „Моят талант вдъхновен от моя учител“, организиран от Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс, гр. Кюстендил със съдействието на Община Кюстендил. Пленерът е насочен към ученици от IV до XII клас и ще се проведе от 24.06.2023 г. до 25.06.2023 г. В този период е предвидена среща със студенти от Националната художествена академия в рамките на студентския пленер „В духа на Майстора“ и посещение на къщата музей на Владимир Димитров-Майстора, с. Шишковци.

Моля да запознаете учениците от Вашата образователна институция с условията за участие в инициативата.

 

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД