Национален празник на българската детска песен

Изх. №РУО1-17835/13.05.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-17433/11.05.2022 г. Ви уведомявам, че Арт център „Кърнолски“ организира Национален празник на българската детска песен, който ще се проведе на 4 и 5 юни 2022 г. в гр. София.

В празника могат да вземат участие деца и ученици на възраст от 4 до 19 години. Заявки за участие се приемат до 20 май 2022 г.

Моля да сведете информацията до знанието на учениците и учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД