Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VIII до XII клас – Велико Търново

Изх. № РУО1-7884/ 07.03.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7194/01.03.2024 г. Ви уведомявам, че Факултет „Математика и информатика“ към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ организира Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VIII до XII клас, който ще се проведе на 20 април 2024 г.

Актуална информация за турнира може да намерите на страницата на: https://www.uni-vt.bg/bul/event.aspx?evid=rnd-1-2012&zid=164&ret=ev.

Моля информацията за турнира да бъде предоставена на учениците и на учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Покана за Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VIII до XII клас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД