Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VIII до XII клас – Велико Търново

Изх. № РУО1-12621/29.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11960/23.03.2022г., Ви уведомявам, че Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ организира Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VIII до XII клас.

Турнирът се организира от факултет „Математика и информатика“ към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и ще се проведе на 16 април 2022 г.

Актуална информация за турнира може да намерите на страницата на събитието: https://www.uni-vt.bg/bul/event.aspx?evid=rnd-1-1666&zid=164&ret=ev

Моля информацията за турнира да бъде предоставена на учениците и учителите от поверената Ви образователна институция.

Приложение:

  1. Обява за Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VIII до XII клас

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД