Национален Сай Хай СТЕМ Фест 2024, 15 юни, събота

Изх. № РУО1-17722/31.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-17256/ 29.05.2024 г., приложено Ви изпращам покана от Фондация “Сай Хай” и Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” за участие в Националния Сай Хай СТЕМ Фест 2024, който ще се проведе на 15 юни, събота.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД