Национален театрално-поетически конкурс на руски език

Изх. № РУО1-31669/29.09.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-30836/24.09.2021 г. Ви уведомявам, че сдружение Руски камерен театър  и Представителството на Россътрудничество в България организират Национален театрално-поетически конкурс на руски език, посветен на 200 години от рождението на руския поет Николай Некрасов. Конкурсът ще се проведе на 30 октомври 2021 г. от 10.30 ч. в гр. София в Руския културно-информационен център  на ул. Шипка № 34. В конкурса могат да участват ученици във всички възрастови категории с индивидуално четене и рецитали,  имащи в своя репертоар стихове на Николай Некрасов.

Конкурсът ще се проведе в два етапа / по избор на участниците /: от 10.30  до 12.30 – рецитация и от 13.00 до 16.30 – театрални изяви. Всички ученици ще получат дипломи за участие, а най-добрите ще бъдат наградени с дипломи за лауреати и статуетки към тях.

Заявки се приемат до 25.10.2021 г. на следния e-mail: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед РД02-2091/27.09.2021 г. на началника на РУО- София-град/