Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица, 2022 г.“

Изх. № РУО1-13703/07.04.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учениците от повереното Ви училище с регламента на Националния туристически поход „По пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица, 2022 г.“, организиран от Областна администрация – Враца.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-373/17.03.2022 г.

на министъра на образованието и науката)