Национален ученически конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“

Изх. № РУО 1-3439/28.01.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Стара Загора с вх. № РУО1-235044/10.12.2020 г. Ви уведомявам, че в Националния календар за изяви на децата и учениците за учебната 2020/2021 г. е включен Национален ученически конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“.

Конкурсът е предназначен за всички ученици от I – XII клас, разделени в три възрастови групи: I-IV клас, V-VII клас и VIII – XII клас.

Крайният срок за изпращане на конкурсните работи е 30.05.2021 г.

Приложено Ви изпращам Програмата на Национален ученически конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“.

Моля създайте необходимата организация за популяризиране на конкурса и участие на учениците от Вашето училище.

Приложение:

  1. Програма на Национален ученически конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД