Национален ученически конкурс за есе организиран от Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов

Изх. № РУО 1-35661/27.10.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, с вх. № РУO 1-35583/26.10.2021 г. Ви уведомявам, че имате възможност да се включите в Националния ученически конкурс за есе по „Счетоводство“. Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов,
Кариерен център, секция „Образователен маркетинг” и Катедра „Счетоводна отчетност” отправят покана към всички ученици от 11 и 12 клас за участие в Национален ученически конкурс за есе по „Счетоводство“  по повод 85 години Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов, и 85 години преподаване и обучение по счетоводство в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.

Канят се всички ученици от 11 и 12 клас да участват с есе, в което да представят своите виждания относно „Счетоводната професия в България – традиции, настояще и бъдеще“. Краен срок за изпращане на есетата – 1 декември 2021 г., на имейл: [email protected] или [email protected].

За допълнителна информация: доц. д-р Галина Чиприянова, e-mail: [email protected], [email protected]

Информация за Националните ученически състезания и конкурси за есета се публикува на сайта на Стопанска академия в Раздел „За Академията“, в подраздел „Календар“, полето „Национални ученически състезания“, в линка: https://www.uni-svishtov.bg/bg/events/category/49

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД