Национален ученически конкурс за изследователски проект на тема „Места и памет – реални личности и истински истории“

Изх. № РУО1-1630/21.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-1574/21.01.2020 г., Ви уведомявам, че стартира Националният ученически конкурс за изследователски проект на тема „Места и памет – реални личности и истински истории“, посветен на български евреи – творци.

В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас от всички видове училища в страната.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на конкурса (reglament_konkurs_MON)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД