Национален ученически конкурс за историческа памет “Будител” и Национална ученическа конференция „Завещаната ни свобода“

Изх. № РУО1-18318/15.06.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-17169/07.06.2023 г. Ви уведомявам, че на 13.10. и 14.10.2023 г. Регионално управление на образованието – Варна и Първа езикова гимназия – Варна организират Национален ученически конкурс за историческа памет “Будител” и Национална ученическа конференция „Завещаната ни свобода“.

Конкурсът е посветен на 175 години от рождението на поета-революционер Христо Ботев, 150 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски и 145 години от освобождението на България.

Приложение: Условия за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД