Национален ученически конкурс за историческа разработка „Училището не се прави от зданието, а от преданието в него“ (Из „Завещанието на Априлов“) на тема: „История, патрони и дарители на моето училище“

Изх. №РУО1 – 11814/22.03.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11727/ 2.03.2022 г., Ви уведомявам, че Национална Априловска гимназия, гр. Габрово и Фондация „Радетел“ организират Национален ученически конкурс за историческа разработка „Училището не се прави от зданието, а от преданието в него“ (Из „Завещанието на Априлов“) на тема: „История, патрони и дарители на моето училище“.

Конкурсът се посвещава на 187 години от създаването на Първото новобългарско взаимно светско училище и 162 години от обявяването на Габрово за град.

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-851/17.03.2022г.

на началника на РУО – София-град)