Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – Русе 2020

Изх. № РУО1-15405/ 25.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13545/ 10.06.2020 г. от Общински детски център за култура и изкуство – Русе, моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие в Тринадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“.

В конкурса могат да участват ученици от II до XII клас, които творят в областта на художествената литература и журналистиката, като крайният срок за изпращане на творбите е 09.10.2020 г.

Приложение: статут

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД