Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – Русе 2023

Изх. № РУО1-14727/18.05.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-214243/16.05.2023 г. от Общински детски център за култура и изкуство – Русе, моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията за участие в XVI национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – Русе 2023. В конкурса могат да участват ученици от II до XII клас, които се изявяват в областта на художествената литература и журналистиката, като крайният срок за изпращане на творбите е 22.09.2023 г.

Приложение:

  1. Статут.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД