Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – Русе 2019

Изх. № РУО1-27568/ 25.09.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27256/ 20.09.2019 г. от Общински детски център за култура и изкуство – Русе, моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие в Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – Русе 2019. В конкурса могат да участват ученици от II до XII клас, които творят в областта на художествената литература и журналистиката, като крайният срок за изпращане на творбите е 22.10.2019 г.

Приложение: статут

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД