Национален ученически конкурс за поезия – Чирпан, 2022 г.

Изх. № РУО1-6821/09.02.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6655/08.02.2022 г. от къща музей „Пейо К. Яворов” Ви уведомявам за предстоящ ученически конкурс за поезия– Чирпан, 2022 г.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с регламента на конкурса.

 

Приложение:

  1. Регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД